Φ12-50mm Parallel Thread Rebar Coupler

Reducing Type Rebar Coupler

 Details

The reducing type rebar coupler is used to splice two rebars with different diameters.
Specification:

Φ14/Φ12,Φ16/Φ14,Φ16/Φ12,

Φ18/Φ16, Φ18/Φ14, Φ18/Φ12,

Φ20/Φ18, Φ20/Φ16, Φ20/Φ14,

Φ22/Φ20, Φ22/Φ18, Φ22/Φ16,

Φ25/Φ22, Φ25/Φ20, Φ25/Φ18,

Φ28/Φ25, Φ28/Φ22, Φ28/Φ20,

Φ32/Φ28, Φ32/Φ25, Φ32/Φ22,

Φ36/Φ32, Φ36/Φ28, Φ36/Φ25,

Φ40/Φ36, Φ40/Φ32, Φ40/Φ28,

Φ50/Φ40, Φ50/Φ36, Φ50/Φ32.

 

 Tags:
 Related News
 Related Products